OK
 

هدف اصلی از تولید محصولات هیدرودرم لیدی پاسخگویی به نیازهای بهداشتی تخصصی بانوان در دوران بارداری و شیردهی میباشد. ارتقاء سطح بهداشت و سلامت بانوان در دوران بارداری و شیردهی میباشد. ارتقاء سطح بهداشت و سلامت بانوان و کودکان در کلیه مراحل زندگی از دیگر اهداف مهم شرکت پارس حیان است